Ngan Siu Mui Solo Exhibition in Hong Kong

Hong Kong City Hall

Overseas Chinese Daily News, Hong Kong 香港華僑日報 華僑文化
solo-exhibition-1980